Publikácie

Od antropologizmu k filozofickej antropológii (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:ŠLOSIAR, J.
Vydavateľstvo:Bratislava : IRIS
Rok vydania:2002ISBN:80-89018-37-8

anotacia

Poznanie a demarkácia (Zborník)

Autor/Kolektív:WOLLNER, U. - TALIGA , M. (eds.)
Vydavateľstvo:Brno : Tribun EU
Rok vydania:2011ISBN:978-80-7399-021-3

zborník

Problém epistémé v antike. Vzťah medzi theóretiké, praktiké a poietiké

Problém epistémé v antike. Vzťah medzi theóretiké, praktiké a poietiké (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:WOLLNER, U. (ed.)
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2008ISBN:978-80-8083-659-7

anotácia

Problém hraníc medzi filozofiou, umením a vedou I

Problém hraníc medzi filozofiou, umením a vedou I (Zborník)

Autor/Kolektív:ŠUCH, J. - TALIGA, M. (eds.)
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2007ISBN:978-80-8083-461-6

zborník

Problém utrpenia vo filozofii a vede (Zborník)

Autor/Kolektív:PALENČÁR, M. - ŠABOVÁ, M. (eds.)
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2010ISBN:978-80-557-0117-2

zborník

Smrť a vedomie smrteľnosti

Smrť a vedomie smrteľnosti (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:ČÁP, J. - PALENČÁR, M.
Vydavateľstvo:Bratislava : Iris
Rok vydania:2012ISBN:978-80-89256-96-9

anotacia

Sociálna a kultúrna antropológia (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:ŠLOSIAR, J.
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2000ISBN:80-8055-396-3

skriptá

Súčasné spirituálne podoby ľudského života (viera, nádej, láska a mravnosť)

Súčasné spirituálne podoby ľudského života (viera, nádej, láska a mravnosť) (Zborník)

Autor/Kolektív:VEVERKA, L. J. (ed.)
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2002ISBN:80-8055-585-0

zborník

Štátne a spoločenské zriadenie (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:ĎURIAČ, M.
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2002ISBN:80-8055-717-9

učebnica

Titus Lucretius Carus: De rerum natura. Latinsko-slovenský slovník (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:KALAŠ, A. - WOLLNER, U.
Vydavateľstvo:Bratislava : UK
Rok vydania:2008ISBN:978-80-223-2326-0

učebnica

Úvahy o subjektivite (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:ONDREJKOVÁ, Anna
Vydavateľstvo:Banksá Bystrica : FHV UMB
Rok vydania:2002ISBN:80-8055-683-0

anotacia