Christian Philosophy in Central and Eastern Europe

Informácie o projekte

Vyhlasovateľ:

Stiftung Auxilium

Číslo projektu:ID 443.20132321/21885
Doba riešenia:2014 - 2017
Koordinátor projektu:Hrkút Ján, PhD., FF Katolícka univerzita v RK
Spoluriešitelia:Cepko Jaroslav, Mgr., PhD.
Zahraničný projekt:áno