Hosťovská prednáška docenta Michala Slivku s názvom "Život za kláštornými múrmi", 20. 10. 2014