Hosťovská prednáška dr. Adriana E. Negro Cortésa dňa 25. 4. 2018