Hosťovská prednáška dr. Magdaleny Przysiężnej-Pizarskej z Opolskej univerzity, 25. 10. 2017