Hosťovské prednášky dr. Mariana Hochela z Opavskej univerzity, 16. 4. 2015