Vzostup a pád hospodárskeho vývoja Slovenska 1942 - 1945

Informácie o projekte

The Rise and Fall of the Economic Development of Slovakia in 1942 - 1945

Vyhlasovateľ:

 

 

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA)

Číslo projektu:2/0043/16
Doba riešenia:2016 - 2019
Vedúci projektu:doc. PhDr. Peter Mičko, PhD. (Z)
Koordinátor projektu:Hallon Ľudovít, PhDr. CSc. (HÚ SAV)
Spoluriešitelia:2017: Za FF UMB: Martuliak Pavol, prof.PhDr. CSc.; Mičková Zuzana, Mgr. PhD.; Prokeinová Denisa, Mgr.; Ristveyová Katarína, Mgr.; Volentier Lukáš, Mgr.
2018: Za FF UMB: Martuliak Pavol, prof.PhDr. CSc.; Mičková Zuzana, Mgr. PhD.; Volentier Lukáš, Mgr. (D)
2019: Za FF UMB: Martuliak Pavol, prof.PhDr. CSc.; Mičková Zuzana, Mgr. PhD.; Volentier Lukáš, Mgr. (D)
Zahraničný projekt:nie