Literárna exkurzia, 23. - 28. 9. 2013 / Remeš

Prvá zastávka našej tohtoročnej literárnej exkurzie na francúzskej pôde bola v korunovačnom meste francúzskych kráľov - v Remeši. Najprv sme obdivovali majstrovstvo stredovekých staviteľov pri pohľade na nádhernú gotickú katedrálu Notre-Dame zvonku i zvnútra a potom sme sa vybrali na ochutnávku pravého šampanského značky Martel priamo do ich pivníc.