Slávnostné otvorenie nových priestorov Alliance Française, 25. 11. 2015

Slávnostné otvorenie nových priestorov Alliance Française v Banskej Bystrici

Pre banskobystrickú Alliance Française bol 25. november 2015 jedinečným dňom. V podvečer sa zišli priatelia francúzskej kultúry z celého okolia, aby spolu s čestným hosťom J. E. Didier Lopinotom, francúzskym veľvyslancom na Slovensku, oslávili slávnostné otvorenie nových priestorov Alliance Française.

Všetko sa začalo príchodom veľvyslanca na pôdu Štátnej vedeckej knižnice. Pán Lopinot si v sprievode Tomáša Mártona, prezidenta AFBB, a Thomasa Laurenta, riaditeľa AFBB, prezrel nové priestory Alliance a navštívil aj jeden z kurzov, ktorý v tom čase prebiehal.

Nasledovala prehliadka knižnice. Veľvyslanca prijala jej riaditeľka Oľga Lauková a previedla ho najzaujímavejšími zákutiami budovy. Navštívili Študovňu starých a vzácnych dokumentov, kde veľvyslanca najviac zaujala Biblia Martina Luthera z roku 1555. Neobišli ani Hudobné a literárne múzeum a novo zrekonštruovanú Galériu v podkroví. Na záver im zostalo trochu času aj na nahliadnutie do priestorov Bábkarského salónu a na pripomenutie si bábkarskej tradície v banskobystrickom kraji. Veľvyslanec bol príjemne prekvapený a očarený veľkosťou a krásou knižnice a prirovnal ju k múzeu Beaubourg v Paríži.

Oficiálny program slávnostného otvorenia nových priestorov AFBB sa začal krátko po devätnástej hodine. Pozvanie naň prijali čestní hostia, medzi ktorými nechýbal francúzsky veľvyslanec J. E. Didier Lopinot, ale ani hlavný radca banskobystrickej kancelárie prezidenta SR Stanislav Liška a primátor mesta Ján Nosko s manželkou. Všetkých pozvaných najskôr privítal Tomáš Márton a vo svojom príhovore si pripomenul veľké emócie, ktoré sprevádzali začiatky Alliance Française v Banskej Bystrici. Po ňom sa slova ujal veľvyslanec. Vo svojom príhovore vyzdvihol prácu celého tímu AFBB a poďakoval vedeniu Štátnej vedeckej knižnice, že prijala Alliance pod svoju strechu.

Spolu s Idou Topinkovou som mala možnosť sprevádzať veľvyslanca a tlmočiť mu počas jeho návštevy knižnice. Zvolili sme si techniku tlmočenia šeptom a aj napriek tomu, že simultánne tlmočenie je vždy veľmi stresujúce, priateľská atmosféra stretnutia nám pomohla prekonať všetky naše obavy. Pre nás obe to bola skutočne obohacujúca skúsenosť. Štafetu následne prebrala Simona Šedovičová, ktorá tlmočila uvítacie príhovory Tomáša Mártona a francúzskeho veľvyslanca. Úlohu mala o to komplikovanejšiu, že veľvyslanec sa rozhodol do svojho príhovoru pridať aj niekoľko nepredvídaných vsuviek a keďže Simona mala v ruke mikrofón, nemohla si robiť tlmočnícky zápis. Nenechala sa však zaskočiť a situáciu zvládala s prehľadom.

Zvyšok večera sa niesol v znamení hudby a, ako to už vo francúzskej spoločnosti býva zvykom, aj v znamení dobrého jedla. Všetci prítomní si mohli vychutnať neuveriteľný talent mladých frankofónnych speváčok Valentíny Vlkovej a Anny Klečkovej. Veľký dojem však na nich urobilo aj vystúpenie Benjamína Rudíka a jeho sestry Dany, a vystúpenie dvoch gitaristov Rastislava Kašiara a Tomáša Vašku. Veselú a priateľskú atmosféru si zachovali aj počas recepcie, na ktorú všetkých prítomných pozval francúzsky veľvyslanec. O tom, že podujatie sa vydarilo niet pochýb, veď každý pozvaný odchádzal s úsmevom na perách.

Článok: Ľubomíra Tuhá, študentka druhého ročníka magisterského štúdia na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo

Fotografie: Edka Šuchaňová a Daniel BúlikL’inauguration des nouveaux locaux de l’Alliance Française de Banská Bystrica

 Le 25 novembre, un jour spécial pour l’Alliance Française de Banská Bystrica. Toute la famille francophone de la région s’est en effet réunie pour célébrer l’inauguration des nouveaux locaux de l’Alliance Française. La soirée était présidée par Didier Lopinot, Ambassadeur de la France en Slovaquie.

Tout a commencé avec l’arrivée de l’Ambassadeur à la Bibliothèque scientifique d’Etat (Štátna vedecká knižnica). Accompagné de Tomáš Márton, président de l’AFBB, et Thomas Laurent, directeur de l’AFBB, l’Ambassadeur a visité les nouveaux locaux de l’Alliance. Il a même visité un cours qui se déroulait lors de la visite.

Ensuite, une visite de la bibliothèque était au programme. L’Ambassadeur a été accueili par la directrice de la Bibliothèque, Oľga Lauková, qui lui a montré les endroits les plus intéressants du bâtiment. Il a ainsi pu visiter la salle de lecture des vieux livres (Študovňa starých a vzácnych dokumentov) dans laquelle il a été fasciné par la Bible de Martin Luther datant de 1555. Après, il a visité le Musée de la littérature et de la musique (Literárne a hudobné múzeum) ainsi que la Galerie sous les combles (Galéria v podkroví), qui vient d’être reconstruite. Peu de temps restait pour visiter le Salon des marionnettes (Bábkarský salón) et pour apprendre quelque chose sur la tradition des marionnettes dans la région de Banská Bystrica. L’Ambassadeur a été agréablement surpris par la grandeur et la beauté de la Bibliothèque; cela lui a même fait penser à Beaubourg à Paris.

Peu après 19 heures, Tomáš Márton a ouvert le programme officiel de l’inauguration des nouveaux locaux de l’AFBB. Devant les invités, dont bien sûr l‘Ambassadeur, mais aussi le conseiller régional du président de la République slovaque Stanislav Liška, le Maire de Banská Bystrica Ján Nosko et son épouse, il a rappelé les grandes émotions qui ont accompagné la naissance de l’AF à Banská Bystrica. Juste après, dans son discours, l’Ambassadeur a mis en avant le travail de l’équipe de l’AFBB. Il a aussi remercié la direction de la ŠVK d’avoir ouvert ses portes a l’Alliance.

Avec Ida Topniková, j’ai eu la chance d‘accompagner l’Ambassadeur lors de sa visite de la Bibliothèque. Nous avons interprété avec la technique du chuchotage et, bien que l’interprétation simultanée soit une activité toujours très stressante, nous avons pu surmonter nos inquiétudes grâce à une ambiance extrêmement sympathique. Une expérience enrichissante. Ensuite, Simona Šedovičová a interpreté les discours de bienvenue de Tomáš Márton et de l’Ambassadeur devant tous les invités. Son rôle a été compliqué par le fait que l’Ambassadeur a ajouté des choses imprévues dans son discours, et Simona, micro à la main, n’a pas pu prendre de notes. Mais elle a su maîtriser la situation.

Le reste de la soirée s’est déroulé dans un esprit musical. Tous les invités ont pu apprécié le talent incroyable des jeunes chanteuses francophones Valentína Vlková et Anna Klečková. Benjamin Rudík et sa sœur Dana puis les deux guitaristes Rastislav Kašiar et Tomáš Vaško ont également impressionné le nombreux public présent. Un cadre agréable et convivial, voilà comment on peut caractériser la réception offerte ensuite par l’Ambassadeur. En tout cas, tous les invités ont montré des visages ravis.

Article: Ľubomíra Tuhá, deuxième année de Master en traduction et interprétation à l’Université de Matej Bel à Banská Bystrica

Photos: Edka Šuchaňová et Daniel Búlik