Stretnutie s p. atašé F.-X. Mortreuilom s frankof. študentami, 9. 11. 2016

Dňa 9. 11. 2016 sa konalo stretnutie s pánom atašé pre univerzitnú a vedeckú spoluprácu Veľvyslanectva Francúzskej republiky v Slovenskej republike Francois-Xavier Mortreuilom, ktorý predstavil možnosti vysokoškolského štúdia vo Francúzsku pre frankofónnych študentov UMB ponúkané agentúrou CAMPUS FRANCE.