Językoznawcze i kulturowe aspekty reklamy (Medzinárodný vedecký seminár)

Hostiteľ: Katedra slovanských jazykov FHV UMB

Dátum a čas začiatku: apríl 2009

Dátum a čas konca: apríl 2009

Mesto: Banská Bystrica