Národný program vzdelávania IZS vo väzbe na podporu človeka v tiesni a úlohy v oblasti bezpečnosti štátu. Aktivita 2 Jazykové vzdelávanie. Podaktivita 2.3 – „Poľský jazyk“

Informácie o projekte

Doba riešenia:1. máj. 2014 - 1. máj. 2015
Vedúci projektu:Mgr. Anita Račáková, PhD. (gestorka Podaktivity 2.3)
Koordinátor projektu:Ministerstvo vnútra SR, Centrum účelových zariadení
Zahraničný projekt:nie