Stereotypy v slovenských, poľských a ruských ľudových rozprávkach a ich vplyv na vnímanie národných kultúr

Informácie o projekte

Stereotypes in Slovak, Polish and Russian folktales and their impact on the perception of national cultures

Číslo projektu:UGA
Doba riešenia:2010 - 2012
Vedúci projektu:Mgr. Martin Lizoň, PhD.
Zahraničný projekt:nie