Prednášky v programe ERASMUS (2014)

Dňa 8. apríla 2014 sa na pôde našej katedry uskutočnila prvá tohtoročná prednáška zahraničného vysokoškolského učiteľa v rámci programu ERASMUS – programu Európskej únie v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy zameraného na mobility a spoluprácu v európskom vysokoškolskom vzdelávaní. Prednášajúcou bola Mgr. Jana Kusá, Ph.D., z Katedry českého jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Jej zaujímavej prednáške užitočnej najmä pre študentov nášho učiteľského študijného programu slovenského jazyka a literatúry dominovala téma: Rozvoj komunikačních dovedností žáků základních škol.