Mobilná výučba slovenčiny v skupine slovenských detí žijúcich dlhodobo v zahraničí

Informácie o projekte

Mobile learning of Slovak language in a group of Slovak children living abroad

Vyhlasovateľ:

KEGA

Číslo projektu:016UMB-4/2020
Doba riešenia:2020 - 2022
Vedúci projektu:Urbancová Lujza, PaedDr., PhD.
Spoluriešitelia:2020: Kubealaková, Bariaková, Drugová
Zahraničný projekt:nie