Hodiny naspäť tikajú (2019)

DS UNIS UMB opäť spolupracoval s Literárnym a hudobným múzeom v Štátnej vedeckej knižnici v BB. Tentoraz na podujatí Hodiny naspäť tikajú.

Podujatie bolo venované 85. výročiu narodenia Mikuláša Kováča, prezentované v cykle Literárnych a hudobných večerov dňa 13. mája 2019. Hodiny naspäť tikajú metaforicky naspäť naozaj tikali. Postarali sa o to všetci tí, ktorí autora spomenuli nielen ako poeta, prozaika, publicistu, dramaturga, rovnako ako človeka. Tak sme sa vrátili o niekoľko rokov v čase a pripomenuli si, že tvorba Mikiho je stále aktuálna.

Podujatím účastníkov a účastníčky sprevádzali Radka Hadová (FF) a Simona Slačková (PdF), ktoré si v úvode na diskusiu pozvali odborníka na poetiku Mikuláša Kováča – doc. PaedDr. Júliusa Lomenčíka, PhD. Táto časť podujatia zastrešila odborný pohľad na to, ako, kedy, v akom prostredí, za akých podmienok Kováč tvoril a čím obohatil slovenskú literatúru. Študentky kontinuálne prešli k osobnej rovine prizvaním si do rozhovoru aj dcéru Mikuláša Kováča – p. Danu Bugáňovú. Jej slová dodali odbornému výkladu subjektívnejší ráz a prispeli ku komplexnejšiemu pohľadu na osobnosť tohto autora. Dotvorením literárneho a hudobného večera bolo literárne pásmo študentov a študentiek Gymnázia Mikuláša Kováča, ktorí predstavili výber básní z Mikiho tvorby. 

Radka Hadová a Simona Slačková sa svojej moderátorskej úlohy zhostili profesionálne, čoho dôkazom boli aj slová hostí i prítomných. Obom ďakujeme za spoluprácu, ich prístup a zodpovednosť. Veríme v to, že sa k nám pridajú aj v ďalších projektoch.

Mgr. Lucia Panáčková
Literárne a hudobné múzeum v ŠVK v BB