Štyri medailóny Ivana Plintoviča (2013)

Dňa 11. novembra 2013 v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice  Literárneho a hudobného múzea (ŠVK  LHM) v Banskej Bystrici konalo sa spomienkové stretnutie k nedožitej deväťdesiatke prof. Ivana Plintoviča (2. 6. 1923 10. 11. 1997), ktorého poznali ako jedinečného učiteľa, literárneho vedca a spoluautora učebníc absolventi niekdajšej Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici. ŠVK LHM v spolupráci so Spolkom slovenských spisovateľov a našou katedrou vydali bibliofíliu Štyri medailóny obsahujúcu eseje I. Plintoviča o štúrovských básnikoch: Samovi Chalupkovi, Andrejovi Sládkovičovi, Jankovi Kráľovi a Jánovi Bottovi. Na edičnej príprave publikácie sa podieľali bývalí študenti pána profesora: autorka doslovu PaedDr. Jana Borguľová, výkonná redaktorka Mgr. Soňa Šváčová, PhD., grafik, autor obálky a kresieb PaedDr. Dušan Jarina (všetci z ŠVK LHM) a jazykový redaktor PaedDr. Ivan Očenáš, PhD. (všetci na fotografii).