Rekreatúra 2009

Rekreatúra 2009 bola študentskou iniciatívou, ktorá sa zrodila na literárnych seminároch počas mrazivých dní zimného semestra. Bolo to slnko, ktoré zasvietilo do našich duší a primälo nás spolu s naším vyučujúcim Martinom Benikovským uvažovať nad presahmi školského vzdelávania do iných priestorov. Na krídlach kreativity sme sa presunuli do Univerzitného pastoračného centra, na dvere ktorého sme klopali a bolo nám otvorené...