Čítania v banskobystrickej ESC

Od zrodu myšlienky organizovať Univerzitnú noc literatúry sa jej podporovateľom stala aj banskobystrická Europa SC. Počas troch ročníkov UNL je ESC naším neodmysliteľným generálnym partnerom, s ktorým tím UNL spolupracuje aj na iných podujatiach. Z roku 2014 si pripomeňme mesiac tematických čítaní Jules Verne a jeho svet, v roku 2016 počas mesiaca kociek Mega Bloks víkend čítaní úryvkov z detských kníh. Že sa kráľovstvo kociek teší skutočne veľkej obľube, dokazuje aj návštevnosť niekoľkých tisícok detí, ktoré sa prišli do ESC v mesiaci apríl zahrať. Súčasťou sprievodných podujatí okrem súťaženia, spievania, stavania bolo aj čítanie v podaní Dušana Ambróša, Mareka Čiernika, Moniky Hrubjákovej a Lucie Panáčkovej z Katedry slovenskej literatúry a literárnej vedy FF UMB. Návštevníci, ale najmä deti si počas hrania mohli vypočuť v intervale 15 minút počas víkendu 16. – 17. 4. čítanie 12 úryvkov z detských kníh. Všetkým zainteresovaným patrí poďakovanie.