Literárny večer s básnikmi (2012)

O úspechu dialógov svedčilo i to, že viaceré študentky navštívili aj večerné podujatie, ktoré Katedra slovenského jazyka a literatúry FF UMB organizovala v kníhkupectve ARTforum. Obaja básnici tu čítali zo svojich zbierok a odpovedali na zvedavé otázky publika. Prezradíme, že rozhovory končili až na druhý deň ráno... Krátko po návšteve sme sa dozvedeli, že kniha Petra Hrušku Darmata sa v ankete Kniha roka 2012, ktorú každoročne vyhlasujú rešpektované Lidové noviny, umiestnila na 2. mieste. Gratulujeme!

 Zuzana BARIAKOVÁ
Martina KUBEALAKOVÁ