Stretnutie s autorom Jozefom Karikom (2015)

Dňa 1. decembra 2015 sme v rámci cyklu podujatí Živá literatúra na Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy FF UMB vo Vzdelávacom centre Mateja Bela hostili slovenského autora Jozefa Kariku. Podujatie bolo súčasťou série podujatí k 20. výročiu inštitucionálneho vyčlenenia humanitných vied, spoločenských vied a vied o športe na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Jozef Karika je jedným z úspešných absolventov UMB, v rokoch 1998 – 2003 študoval na vtedajšej Fakulte humanitných vied históriu a filozofiu. Počas deväťdesiatminútového rozhovoru predstavil Jozef Karika v priereze svoju tvorbu, najmä romány, ktoré vyšli vo vydavateľstve IKAR (V tieni mafie (2010), Na smrť (2012), Na smrť 2: Bez milosti (2013), Strach (2014), Tma (2015). Časť rozhovoru sa venovala aj ďalším zaujímavým témam – ako si autor vyberá námety, akým spôsobom pristupuje k písaniu, ako spolupracuje s vydavateľstvom, redaktormi a redaktorkami, ako komunikuje s čitateľmi a čitateľkami, kto sú jeho obľúbení autori a autorky. Z Karikových kníh V tieni mafieTmy čítal študent 1. ročníka Mgr. Dušan Ambróš. Podujatie bolo realizované v spolupráci s Univerzitnou knižnicou UMB.

Zuzana Bariaková

Autorky a autor fotografií: Zuzana Bariaková, Martina Kubealaková a Henrich Jakubík