Prečo študovať na KSLLV?

Vážená uchádzačka o štúdium,
vážený uchádzač o štúdium,

vitaj na webovej stránke Katedry slovenskej literatúry a literárnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorá obsahuje všetky aktuálne informácie nielen o štúdiu na katedre, ale aj o jej aktivitách.

Ak chceš vedieť viac o štúdiu na KSLLV, klikni na „mňa“.

Ak chceš mať interaktívne pdf. druhého plagátu, stiahneš ho „tu“.

Ak chceš mať interaktívne pdf. tretieho plagátu, stiahneš ho „tu“.

Smelo klikaj na všetky jej odkazy a v prípade otázok môžeš napísať na: martina.kubealakova@umb.sk.

Tešíme sa na stretnutie v univerzitnej Banskej Bystrici pri odhaľovaní nielen literárnych tajov, pretože literatúra slúži mágii, kultu, rituálu, oslave, ale tiež poučeniu, vzdelaniu, no aj propagande, agitácii. Slúži však tiež uvoľňujúcej zábave a aj tvorivému výskumu sveta i seba samého...