Predhistória literatúry u Slovanov (pokus o archeológiu literárnej komunikácie s akcentom na duchovnú kultúru stredoeurópskych Slovanov)

Informácie o projekte

Prehistory of Slavic literature

Číslo projektu:VEGA 1/0583/08
Doba riešenia:2008 - 2010
Vedúci projektu:doc. PaedDr. Martin Golema, PhD.
Spoluriešitelia:Mgr. Henrich Jakubík, PhD.
PaedDr. Anna Pavlíková
Zahraničný projekt:nie