Traficking ako rizikový fenomén ohrozujúci stabilitu a bezpečnosť štátov EÚ (Východná hranica ako tranzitný región)

Informácie o projekte

Číslo projektu:VEGA č. 1/4682/07
Doba riešenia:2007 - 2009
Vedúci projektu:PhDr. Michal Dobrík, PhD. (ISKŠ FHV UMB)
Zahraničný projekt:nie