Športový deň v domove dôchodcov 2010

Športovo - rekreačné dopoludnie v Domove dôchodcov a sociálnych služieb "Senium"

Dňa 21.10.2010 sa uskutočnilo športovo - rekreačné dopoludnie v Domove dôchodcov a sociálnych služieb ,, Senium" v Banskej Bystrici ktoré, organizovali študenti II. ročníka Tv(J) Mgr. z KTVŠ FHV Univerzity Mateja Bella v Banskej Bystrici. V rámci predmetu teória didaktika rekreačného športu študenti mali za úlohu pripraviť a zrealizovať dopoludnie v tomto zariadení. Medzi najatraktívnejšie súťaže patrilo triafanie tenisovou loptičkou do fit-lopty a slalom s tenisovou loptičkou. Ďalšie súťaže, ktoré zaujali seniorov bolo hádzanie lopty do vedra, kto najrýchlejšie zje horalku, triafanie lopty do bránky a petang. Program, ktorý trval od 9:00 do 11:30 zorganizovali Svetlana Lipárová, Juraj Karas a kolektív študentov 2. roč. Mgr. Úlohy fotografa sa veľmi dobre zhostil Michal Mojžiš. Akciu moderoval Juraj Vnuk, ktorý síce nebol z tejto štúdijnej kombinácie, ale s aprobáciou slovenský jazyk - história a vhodnými poznámkami a s humorom zvládol moderovanie na výbornú. Na záver, každý účastník dostal zaujímavé a praktické ceny, ktoré organizátori získali od náhodných sponzorov. Po skončení podujatia poďakovala riaditeľka PhDr. Jana Dupáková študentom za príjemné chvíle, ktoré venovali seniorom a vyslovila želanie, aby takéto akcie realizovali častejšie a tak prinášali radosť a pohodu pre členov domova.

PaedDr.Júlia Palovičová PhD. KTVŠ FF UMB

Riaditeľka Domovu dôchodcov a sociálnych služieb "Senium" poslala ďakovný list PaedDr.Júlii Palovičovej PhD. a zúčastneným šudentom FF UMB za dobrovoľnícke športové aktivity realizované v spomínanom domove dôchodcov Senium