Banskobystrické gymnastické dni 2011

V dňoch 20. - 22. 5. 2011 sa v novo zrekonštruovanej športovej hale KTVŠ na Fakulte humanitných vied UMB konali Banskobystrické gymnastické dni 2011. V rámci tohto 3 dňového "gymnastického maratónu" sa konalo viacero pretekov:

  • XIX. ročník Pohára UMB,
  • XI. ročník Memoriálu A. Drexlera,
  • XII. ročník Banskobystrická kladina,
  • Slovenský pohár, na ktorých predvádzalo svoje umenie 120 gymnastiek a gymnastov.

Domáci Gymnastický klub ŠK UMB kvalitne reprezentovali naše gymnastky a gymnasti pričom najlepšie umiestnenia dosiahli v najmladšej kategórii 1. miesto K. Pýchová a 3 miesto L. Meszárošová. V starších žiačkach A skončila na 3. mieste V. Vydúreková. Medzi chlapcami vyhral kategóriu starších žiakov B T. Vacík a M. Argaláš (študent 1 r. Šport na KTVŠ FF UMB), ktorý vyhral kategóriu mužov. Chcem sa poďakovať sponzorom: Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, Mestu Banská Bystrica, SAUŠ a iným, bez ktorých by sa tieto pekné preteky neuskutočnili. V neposlednej rade by som chcel poďakovať vedeniu UMB a vedeniu KTVŠ FF UMB doc. PaedDr. Miroslavovi Nemcovi, PhD. ktorí sa vo veľkej miere zaslúžili o vytvorenie dôstojných a reprezentačných priestovov športovej haly KTVŠ FF UMB.

Mgr. Juraj Kremnický, PhD.
riaditeľ pretekov