Medzifakultný volejbalový turnaj UMB 2014

 

Dňa 26.11.2014 sa o 17.00 hod. konal v športovej hale FHV UMB na KTVŠ Medzifakultný volejbalový turnaj UMB pri  príležitosti DŇA ŠTUDENTOV. Na turnaji sa zúčastnilo celkom 8 družstiev – jedno družstvo z EF, dve družstvá z FPV a päť  družstiev z FF.

 

Umiestnenie:

1. miesto:            Cunami (FF)

2. miesto:            Bombastik (FF)

3. miesto:            EF UMB (EF)

4. miesto:            Gumkáči (FF)

5.– 8. miesto:     Tím bez mena (FF), Triesky (FPV), Young stars (FPV), Formst C (FF)

 Víťazné družstvo: Silvia Brjančinová, Juraj Pacalaj, Roman Hrehor, Richard Lacko, Ján Jánošík, Bibiána Večeřová, Dárius Vaňko, Dominika Fekiačová, Veronika Copláková