Podhradského memoriál

Kolektív z FF UMB sa zúčastnil volejbalového turnaju pedagógov, kde sme obsadili slušné 4. miesto.