Dance aerobik maratón

Šport pre všetkých ŠK UMB v spolupráci s KTVŠ FF UMB organizoval dňa 23.3.2015  Dance maratón v aerobiku, ktorého sa zúčastnilo 98 študentiek UMB. V rámci akcie ŠPV boli odprezentované rôzne formy tanca: Latino dance – Anita Simanová, Dance aerobik - Dominika Vančová, Workout dance – Vanesa Majerová, Zumba – Júlia Kubovčíková. V tombole sme rozdali ceny od sponzora podujatia Oriflamu a Športu pre všetkých ŠK UMB.

 

PaedDr. Júlia Palovičová,PhD.

ŠK UMB ŠPV