KIDS ATHLETICS na KTVŠ

Študenti KTVŠ FF UMB sa podieľajú na propagácii a rozširovaní celosvetového projektu Kids athletics. Projekt realizuje Medzinárodná asociácia atletických federácií (IAAF) vo všetkých členských krajinách na celom svete. Je zameraný na deti vo veku 4 – 15 rokov s cieľom propagovať na celom svete atletiku, pravidelný pohyb a vytvárať vzťah k športovým aktivitám. Študenti Katedry telesnej výchovy a športu Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, predovšetkým zo študijného programu Telesná výchova a trénerstvo so špecializáciou atletika, pomáhajú pri realizácii projektu pravidelnou trénerskou činnosťou v Atletickom klube ŠK UMB Banská Bystrica pod názvom Atletika pre deti ale aj v iných kluboch, napr. v Žiline, Rajci, Kysuckom Novom Meste, Žiari nad Hronom. AK UMB úzko spolupracuje hlavne so ZŠ Ďumbierska, ZŠ Golianova a Športovým gymnáziom Banská Bystrica. Okrem pravidelnej tréningovej činnosti študenti KTVŠ organizujú a rozhodujú, pod vedením prof. Ivan Čillíka, pravidelné súťaže v rámci projektu Slovenského atletického zväzu (SAZ) pre deti vo veku 4 – 13 rokov. V tomto akademickom roku v rámci celoslovenského projektu Detská atletika SAZ, organizovali 5 kôl súťaže Bavme deti športom, súťaž Hľadáme nových olympionikov a 3 kolá súťaže Detskej štafetovej ligy a Detskej PTS. Súťaže prebiehajú v priestoroch Športového gymnázia v Banskej Bystrici a dokonca organizovali aj súťaže v Lučenci a v Brezne. Účasť detí na jednotlivých súťažiach je rozdielna, najvyššia účasť na jednom kole bola 21 družstiev, čo je 168 detí. Olympioničky Sestry Velďákové, študentky KTVŠ, preteky obohatili spoločným tréningom s deťmi a účasťou pri vyhlásení výsledkov. Dôležitá je aj účasť na akciách ako Deň rodiny, TESCO Beh pre život, promo akcie na školách.
Študenti KTVŠ získavajú neoceniteľné praktické tréningové, organizátorské a rozhodcovské skúsenosti a rozširujú si svoje teoretické vedomosti. Ich činnosť je veľmi pozitívne hodnotená deťmi, rodičmi ale aj trénermi a učiteľmi zo základných škôl. Okrem toho niektorí študenti získavajú testovaniami a meraniami na tréningoch, podklady na záverečné práce a práce ŠVA. Viacerí študenti KTVŠ získali osvedčenie trénera Detskej atletiky po absolvovaní školenia. Na propagovaní a rozširovaní projektu sa podieľa KTVŠ aj zavedením výberového predmetu Detská atletika od roku 2016/2017 ako prvá v SR.

Prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc.,
KTVŠ FF UMB