Kurz pohybovej prípravy

Kurz pohybovej prípravy v prírode zameraný na kondičný aerobik a tance sme realizovali v dňoch 15.- 17. 5. 2017 na chate ŠK UMB Donovaly. Zúčastnilo sa ho 11 študentiek z PF, FPV a EF. Pobytová akcia, ktorá priniesla pohodu a radosť všetkým zúčastneným.
Ďakujem Júlia Palovičová - KTVŠ FF UMB