Projekt Tréneri v škole

V prílohe je list splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport s prosbou o spoluprácu pri výbere trénerov v pilotnom projekte Tréneri v škole.

Veríme, že Vás projekt zaujme, všetky potrebné informácie nájdete v priloženom linku

 https://www.sport.vlada.gov.sk/treneri-v-skole/