Turistika v okolí Banskej Bystrice

 prihlasovanie v Univerzitnom registračnom systéme (kliknúť tu)

1 skupina- Mgr. Kristián Bako

Dátum konania:

1 túra 08.10. 2021 (piatok) Spolu: 30 študentov Vedúci aktivity: Mgr. Kristián Bako Miesto konania: kde- 1. túra Pánsky diel – stretnutie Sasová (parkovisko – oproti EAT HAM pizza)

2 túra 15.10. 2021 (piatok) Spolu: 30 študentov Vedúci aktivity: Mgr. Kristián Bako 2. túra Majerova skala – stretnutie Strieborné námestie

 viac podrobností TU PODBROBNE SI PREČÍTAJ PRED PRIHLÁSENÍM!!!


 

 

 

Začiatok aktivity: 1 túra o 07:40 hod. v mieste konania kurzu

2 túra o 07:40 hod. v mieste konania kurzu, odchod autubusu: 08:03 (Strieborné námestie – Staré Hory – kaplnka)