Intervenčný program BUBO a rozvoj pohybových schopností žiakov základných škôl

Informácie o projekte

"BUBO" Intervention Programme and the Development of Physical Abilities of Primary Education Students

Vyhlasovateľ:

 

 

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA)

Číslo projektu:1/0761/16
Doba riešenia:2016 - 2018
Vedúci projektu:Mandzák Peter, PaedDr. PhD.
Spoluriešitelia:Novotná, Kollár, Kompán, Opáth (D), Bajsová (TUZVO), Novotná (D)
2018: Novotná (Z), Kollár, Bajsová (TUZVO), Slováková Michaela, Mgr., PhD.; Novotná Barbora, Mgr. (D)
Zahraničný projekt:nie