Rovnosť, rôznorodosť a integrácia prostredníctvom športu

Informácie o projekte

Equality, Mixity and integration by Sports (EMIS)

Vyhlasovateľ:

Erasmus+ Šport

Číslo projektu:567364-EPP-1-2015-2-FR-SPO-SNCESE
Doba riešenia:1. nov. 2015 - 31. okt. 2016
Vedúci projektu:Bartík Pavol, prof. PaedDr., PhD.
Koordinátor projektu:The University of Franche-Comté
Zahraničný projekt:áno