State, Role and Prospects of Gymnastics in V4 Countries

Informácie o projekte

Vyhlasovateľ:

Medzinárodná vyšehradský fond

Číslo projektu:21420231
Doba riešenia:1. feb. 2015 - 30. nov. -0001
Vedúci projektu:Kremnický Juraj, Mgr., PhD.
Koordinátor projektu:Department of Gymnastics and Dance of Gdańsk University of Physical Education and Sport
Zahraničný projekt:áno