Hry v kondičnej príprave

Predmet bude vyučovaný nasledovne:

1x prednáška, kde sa budú postupne meniť jednotlivý vyučujúci športových hier na KTVŠ

2x seminár, ktorý bude učiť Dr. Kollár

Predmet adminsitruje a hodnotenie uzatvára Dr. Kollár

Kontaktný formulár

=