Prednášky pri káve

Oddelenie slovenčiny ako cudzieho jazyka KSJK FF UMB Vás srdečne pozýva na prednášky pri káve v zimnom semestri AR 202/2021. Odkazy na pripojenie v MS Teams zverejníme s dostatočným časovým predstihom. Tešíme sa na Vašu účasť.