Študentské e-mailové adresy

Vážené študentky, vážení študenti, 

upozorňujeme Vás, že od začiatku zimného semestra akademického roka 2020/2021 prestanú fungovať staré študentské adresy (@studenti.umb.sk).

Odporúčame Vám preto, aby ste si dôležité správy zálohovali, prípadne preposlali na svoj nový študentský e-mail (@student.umb.sk).