Súťaž

Výzva na 12.ročník súťaže Svätoplukovo kráľovstvo ožíva.

Súťaž je registrovaná MŠVVaŠ SR a je určená aj pre študentov vysokých škôl. Pre nich je literárna časť.
Vyhlasovateľom súťaže je Filozofická fakulta UKF v Nitre. Slávnostné vyhlásenie výsledkov bude 11.6.2019 v Nitre.

Schválený organizačný poriadok je zverejnený na:
http://www.ksjl.ff.ukf.sk/index.php/aktivity/svaetoplukovo-kralovstvo-oziva.

Prílohy ku stránke: