Vzdelanie pre inštitúcie

Nadácia Tatra banky je tu pre všetkých, ktorí sa chcú stále zlepšovať, vzdelávať a v živote niečo dosiahnuť. Prostredníctvom programov a grantov našej Nadácie prinášame nové inšpiratívne stretnutia s výnimočnými ľuďmi, podporujeme najlepších študentov a vytvárame atraktívne príležitosti na zvyšovanie kvality vzdelania.

 

Radi by sme vám dali do pozornosti grantový program Vzdelanie pre inštitúcie, ktorýsa zaradil medzi tradičné grantové programy, ktoréNadácia Tatra banky realizuje. O grantovú podporu sa môžu uchádzať aktívne skupiny zložené z pedagogických a vedeckých pracovníkov vysokých škôl, aktívnych študentov, ako aj odborníkov z radov mimovládnych neziskových organizácií. Tých, ktorí idú v procese vzdelávania nad oficiálny rámec, snažia sa maximálne využiť a rozšíriť vzdelávací proces, umožniť odborný rast pedagógov a študentov, prepojiť vzdelávací proces s potrebami praxe alebo zvýšiť spoločenský status vysokých škôl, ich pedagogických, vedeckých a riadiacich zamestnancov a študentov. Našim cieľom je podporiť projekty rôznych typov inštitúcií, ktorých aktivity sú realizované na škole, súvisia s procesom vyučovania a základný vyučovací proces obohatia o nové poznatky, informácie, prístupy či metódy. Ide o prvé spoločné a najdôležitejšie kritérium pri každom z predložených projektov.

 

Termín otvorenia: 1. júla (štvrtok) 2021

Termín odovzdania projektov: 20. septembra (pondelok) 2021

Celková suma grantu: 50 000 EUR

Maximálna výška podpory pre projekt: maximálne 5 000 EUR

 

Viac informácii o programe, kritéria programu a odkaz na registráciu do programu nájdete na https://www.nadaciatatrabanky.sk/grant/vzdelanie-pre-institucie/

 

Nakoľko termín uzávierky grantového programu Vzdelanie pre inštitúcie, sa rýchlo blíži, chceme Vás poprosiť o pomoc pri šírení informácií o možnostiach, ktoré ponúka, na vašej škole. Radi by sme Vás poprosili, aby ste využili vaše komunikačné nástroje a upozornili na grantový program pedagogických pracovníkov, odborníkov a študentov z vašej školy. Samozrejme, žiadateľom radi poskytneme aj individuálne konzultácie osobne, telefonicky alebo e-mailom.

 

Ďakujeme. Tešíme sa na našu vzájomnú spoluprácu a hlavne na vynikajúce projekty z vašich inštitúcii.

 

S pozdravom,
Daniela Suttner