Publikácie pracovníkov FF

Básnická medzigenerácia (Od realizmu k moderne) (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:TATÁR, Jozef
Vydavateľstvo:Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, 2002. 208 s.
Rok vydania:2002ISBN:80-8055-711-X

anotacia

Básnik a láska

Básnik a láska (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:TATÁR, Jozef
Vydavateľstvo:Banská Bystrica : Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2006. 150 s.
Rok vydania:2006ISBN:80-8083-178-5

anotacia

Becoming a Teacher

Becoming a Teacher (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:HOMOLOVÁ, Eva
Vydavateľstvo:Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela
Rok vydania:2012ISBN:978-80-557-0357-2

Teaching Practice for 1st - 2nd MA Study Programme

Bevezetés a maygas nyelv morfológiájába. Úvod do morfológie maďarského jazyka

Bevezetés a maygas nyelv morfológiájába. Úvod do morfológie maďarského jazyka (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Varga H. Guyla
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:1999ISBN:80-8055-299-1

Anotácia

Bioenergetická kapacita a telesná identita basketbalistiek

Bioenergetická kapacita a telesná identita basketbalistiek (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Hlasica Milan, Jančoková Ľudmila
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2002ISBN:80-8055-708-X

Anotácia

Bioetika a aplikované etiky

Bioetika a aplikované etiky (Zborník)

Autor/Kolektív:KOVAĽOVÁ, D. - FOBEL, P. - ĎURČÍK, D. - BARTÍKOVÁ, M. - ŠÍPR, K.
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2007ISBN:978-80-8083-503-3

Súčasný vývoj bioetiky, ktorá bola už od počiatku deklarovaná ako aplikovaná etika, ako špecifický eticko-aplikačný diskurz s výrazným zastúpením etickej zložky, poukazuje na jej oslabenie.

Biorytmy v športe (S úvodom do chronobiológie)

Biorytmy v športe (S úvodom do chronobiológie) (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:JANČOKOVÁ Ľudmila
Vydavateľstvo:Banská Bystrica : FHV UMB. 120 s.
Rok vydania:2000ISBN:80-8055-395-5

anotacia

Bipolarität der Gestalten in Hermann Hesses Prosa Die Romane "Demian" und "Der Steppenwolf" vor dem Hintergrund der daoistischen Philosophie.

Bipolarität der Gestalten in Hermann Hesses Prosa Die Romane "Demian" und "Der Steppenwolf" vor dem Hintergrund der daoistischen Philosophie. (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Mária Bieliková
Vydavateľstvo:Hamburg: Verlag Dr. Kovač, Studien zur Germanistik, Band 23, 150 Seiten.
Rok vydania:2007ISBN:978-3-8300-2853-6

anotacia

Bist Du der Elch? Auf der Spur des Glücks.

Bist Du der Elch? Auf der Spur des Glücks. (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Uli Rothfuss
Vydavateľstvo:Heimsheim: Printsystem Medienverlag
Rok vydania:2009ISBN:978-80-557-0032-8

Anotácia

Celostná pedagogika vo výučbe cudzích jazykov.

Celostná pedagogika vo výučbe cudzích jazykov. (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Ivica Lenčová - Mária Daňová
Vydavateľstvo:Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, 123 s.
Rok vydania:2010ISBN:978-80-557-0054-0

Anotácia

Cestovanie a turizmus v zrkadle casu

Cestovanie a turizmus v zrkadle casu (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Doc. Mgr. M.A. Ivan Chorvát, CSc.
Vydavateľstvo:Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Rok vydania:2007ISBN:978-80-8083-344-2Stiahnuť publikáciu:

Publikácia vznikla v rámci grantového projektu VEGA 1/2493/05 „Fenomén cestovného ruchu (turizmu) v súcasnej spolocnosti – sociologická analýza“

Cestovateľky v tele, mysli a fantázii : Dve štúdie o afroamerickej ženskej literatúre

Cestovateľky v tele, mysli a fantázii : Dve štúdie o afroamerickej ženskej literatúre (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:FEŤKOVÁ, Katarína
Vydavateľstvo:Ostrava, Ostravská univerzita, 86 s.
Rok vydania:2009ISBN:978-80-7368-531-7

Anotácia:

Civilisation française

Civilisation française (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:SCHMITT François
Vydavateľstvo:Banská Bystrica: FHV UMB, 2009. - 90 s.
Rok vydania:2009ISBN:978-80-8083-832-4

vysokoškolské skriptá, francois.schmitt@umb.sk