Schválené projekty na rok 2014 - Banskobystrický samosprávny kraj

Dotácie

Na nižšie uvedenom odkaze sa nachádzajú informácie o Všeobecne záväznom nariadení Banskobystrického samosprávneho kraja o poskytovaní finančných prostriedkov z vlastných príjmov BBSK účelovo určených na úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia BBSK a na podporu všeobecne prospešných služieb, podnikania a zamestnanosti. Termín uzávierky výzvy na predkladanie projektov spravidla koncom novembra.
 

Prílohy ku stránke: