Výročná konferencia APVV 2015

Po Výročnej konferencii APVV 2015

Dňa 9. 9. 2015 sa pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraja Draxlera uskutočnila výročná konferencia APVV.
Konferencie sa zúčastnil aj splnomocnenec vlády SR pre výskum a inovácie Jaromír Pastorek.

Riaditeľka agentúry Bibiána Remiarová bilancovala činnosť APVV za predchádzajúci rok 2014. Predseda agentúry Jozef Masarik vo svojom príspevku zhodnotil všeobecnú výzvu vyhlásenú v roku 2014. Generálny riaditeľ Sekcie vysokých škôl, vedy a výskumu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan slávnostne otvoril novú všeobecnú výzvu VV 2015.

Prezentácie príspevkov nájdete v priložených dokumentoch.

http://www.apvv.sk/aktuality/po-vyrocnej-konferencii-apvv-2015