Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Tlmočnícky výkon v kontexte vybraných osobnostných a kognitívnych charakteristík

Informácie o projekte

Anotácia dosiahnutého výsledku: Najdôležitejším výsledkom dosiahnutým pri riešení projektu bolo usporiadanie medzinárodného tlmočníckeho seminára, na ktorom vystúpila uznávaná translatologička a profesionálna tlmočníčka prof. Ingrid Kurz z Viedenskej Univerzity. Výnimočnosť uvedeného podujatia spočíva v skutočnosti, že sa jednalo o prvý výhradne tlmočeniu venovaný odborný seminár na Slovensku. Ďalším významným prínosom bolo zameranie na tlmočenie z interdisciplinárnej perspektívy, ktorá v súčasnosti predstavuje dominantnú výskumnú paradigmu. Počas seminára boli jednotlivými riešiteľmi prezentované čiastkové výsledky dosiahnuté pri riešení projektu. Prednášajúci vo svojich príspevkoch načrtli výzvy a možnosti pre ďalší interdisciplinárne orientovaný výskum tlmočenia a pre skvalitnenie procesu prípravy budúcich tlmočníkov. Z podujatia bol publikovaný zborník: Biloveský, V. (ed.) Tlmočenie v interdisciplinárnej perspektíve so zameraním na osobnostné charakteristiky a kognitívne aspekty. Banská Bystrica : Belianum, 2015.

Vyhlasovateľ:

VEGA

Číslo projektu:1/0547/13
Doba riešenia:2013 - 2015
Vedúci projektu:doc. Mgr. Biloveský Vladimír, PhD.
Zahraničný projekt:nie
Klasifikacia: AED Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: Natural Interpreting Strategies? Impulsivity and Reflection as Possible Factors inluencing Interpreting Performance. In Tlmočenie v interdisciplinárnej perspektíve so zameraním na osobnostné charakteristiky a kognitívne aspekty. Vladimír Biloveský (ed.) ; rec. Daniela Müglová, Ľudmila Mešková. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2015. ISBN 978-80-557-0916-1, s. 72-92.
Autori: Djovčoš, Martin - Šelengová, Dominika
Klasifikacia: AED Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: Potenciálny vzťah medzi tlmočníckym výkonom a závislosťou/nezávislosťou od poľa. In Tlmočenie v interdisciplinárnej perspektíve so zameraním na osobnostné charakteristiky a kognitívne aspekty. Vladimír Biloveský (ed.) ; rec. Daniela Müglová, Ľudmila Mešková. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2015. ISBN 978-80-557-0916-1, s. 93-102.
Autori: Melicherčiková, Miroslava
Klasifikacia: AED Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: Tlmočnícky výkon v kontexte vybraných psychologikých charakteristík tlmočníka. In Tlmočenie v interdisciplinárnej perspektíve so zameraním na osobnostné charakteristiky a kognitívne aspekty. Vladimír Biloveský (ed.) ; rec. Daniela Müglová, Ľudmila Mešková. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2015. ISBN 978-80-557-0916-1, s. 26-40.
Autori: Heinzová, Zuzana - Nábělková, Eva
Klasifikacia: FAI Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: Tlmočenie v interdisciplinárnej perspektíve so zameraním na osobnostné charakteristiky a kognitívne aspekty. Vladimír Biloveský (ed.) ; rec. Daniela Müglová, Ľudmila Mešková. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2015. ISBN 978-80-557-0916-1, s. 144.
Autori: Biloveský, Vladimír
Klasifikacia: AEC
Nazov: Cognitive Approaches in Slovak Scholarship on Interpreting. In Translationswissenschaft und ihre Zusammenhänge 6: Dolmetschen – Interpreting. Zuzana Bohušová, Mira Kadrić (eds.) ; rec. Anna Małgorzewicz, Vladimír Biloveský. Wien : Praesens Verlag, 2015. ISBN 978-3-7069-0860-3, s. 88-101.
Autori: MELICHERČÍKOVÁ, Miroslava.