PhDr. Daniela Kovaľová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 7316
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
316

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
10:00 - 12:00
Piatok
-
Žiadam študentov a študentky, aby rešpektovali konzultačné hodiny a konzultácie si dohodli predom prostredníctvom emailovej komunikácie.

Kde ma nájdete

PhDr. Daniela Kovaľová, PhD.
Katedra filozofie
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

Kancelária: 316
Telefón: 048 446 7316
Email: Daniela.Kovalova@umb.sk

Profesijná charakteristika

 

Odborná asistentka na Katedre etiky a aplikovanej etiky. Svoje vysokoškolské štúdium ukončila na Filozofickej fakulte „Leningradskej štátnej univerzity v odbore Filozofia v roku 1979.
V roku 2000 úspešne ukončila rigorózne pokračovanie a obhájila rigoróznu prácu „Teoretické východiská a súčasné dilemy bioetiky".
V roku 2005 obhájila doktorandskú prácu „Status, podstata predmet bioetiky".
PhDr. Daniela Kovaľová, PhD. je poverená vedením oddelenia aplikovanej etiky. Je katedrovým koordinátorom pre ŠVUA.
Aktívne participuje na domácich a zahraničných konferenciách zameraných hlavne na problematiku aplikovaných etík.

 

Špecializácia na disciplíny:

 

  • bioetika a medicínska etika
  • profesijné etiky a etické kódexy
  • religionistika
  • dejiny stredovekej filozofie
  • ekológia človeka
  • etické čítania
  • aplikovaná antropológia
  • texty z antickej a stredovekej filozofie a etiky
  • systematická etika

Kontaktný formulár

=