Vybrané kapitoly z translatológie prekladateľstva 1. (3. doplnené a upravené vydanie)

Informácie o publikácii