Informácie o publikácii

Symposium-Art-Ethicum

Symposium-Art-Ethicum

Autor/Kolektív:Daniela Kováčová, Daniela Kovaľová, Emília Rigová (eds.)
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2015
ISBN:978-80-557-1069-3
Počet strán:52

Vystaviť umenie etickej reflexii bolo zámerom konferencie, z ktorej niektoré výstupy sa Vám v podobe tohto CD zborníka dostávajú do rúk.