Medzinárodná vedecká konferencia "Research and Development"

Foto profesorky G. Kačiuškiené, DrSc. z jej aktívnej účasti na medzinárodnej vedeckej konferencii "International Research Conference ´Education, Research and Development´" organizovanou Bulharskou akadémiou vied (Bulharsko, Burgas) v dňoch 9. - 12. septembra 2010.