Návšteva Mgr. Jakuba Urika na pôde KEKŠ FF UMB

Diskusia s Jakubom Urikom na tému uplatnenia v európskych inštitúciách

 

 Dňa 14.3.2017 sa vo Vzdelávacom centre Mateja Bela konala diskusia s bývalým študentom Katedry európskych kultúrnych štúdií Mgr. Jakubom Urikom, M.A., ktorý dnes pôsobí v diplomatickej službe Slovenskej republiky ako vedúci odboru kultúry, audiovízie a ochrany autorských práv v Trvalom zastúpení SR pri EÚ.

 

Jakub na začiatku diskusie povedal študentom o svojej študijnej a profesionálnej ceste a najmä ich informoval o možnostiach uplatnenia po i počas štúdia v európskych inštitúciách. Ako sám tvrdí, tiež začínal ako klasický študent, ktorý sa snažil zvládnuť skúšky v škole, no neskôr sa jeho začal zaujímať o možnosti získavania praktických zručností a praxe v rôznych kultúrno-politických inštitúciách.

 

Veríme, že stretnutie s naším absolventom motivovalo študentov, aby sa nebáli presadiť aj v európskej sfére a podobne ako on, aj oni ostávali hrdí na svoje vzdelanie.

 

------------------------------------------

Autor: PhDr. Jana Pecníková, PhD.